Lauku ceļotājs

Kal­ncie­ma iela 40, Rīga

Tālr.: +371 76717600

E‑pasts: lauku@​celotajs.​lv

www​.celo​tajs​.lv

Lībiešu kultūras, valodas un vēstures portāls

www​.livo​nes​.net

Citi etnisko kultūru novadi Latvijā un Igaunijā

Alsungas TIC

Sko­las iela 11a, Alsunga

Tālr.: +371 26425015

E‑pasts: muzejs@​alsunga.​lv

www​.alsun​ga​.lv

Kuldīgas TIC

Baz­nī­cas iela 5, Kuldīga

Tālr.: +371 63322259

E‑pasts: tourinfo@​kuldiga.​lv

www​.vis​it​.kul​di​ga​.lv

Jūrkalnes pagasta pārvalde

«Kras­ti», Jūr­kal­nes pagasts, Ventspils novads, LV-3626

Tālr.: +371 26261884

E‑pasts: jurkalne@​ventspilsnd.​lv

www​.jur​kal​ne​.lv

Biedrība «Etniskās kultūras centrs «Suiti»»

www​.sui​ti​.lv

Setu zeme (Setomaa), Igaunija

Pikk 12, 64001 Värska, Seto­maa vald, Võrumaa
+372 5682 1268
turism@​setomaa.​ee

Kihnu sala, Igaunija

Adre­se: Kihnu Vallavalitsus
Linaküla 88003, Pärnumaa
+372 5288 258
info@​visitkihnu.​ee